ReadyPlanet.com
dot
Our Product by SilkLeaf
dot
bulletCatalogue
bulletProducts
dot
บ้านนี้มีอะไร
dot
bulletBreastfeeding/Baby
bulletBaby Wearing/Baby Sling
bulletBe Happy-Food/Herb
bulletBusy Busy please relax
bulletPregnancy/Birth/Mamy
bulletProfessional
bulletประชุม สัมมนา
bulletแนะนำหนังสือ
dot
อยากรู้ต้องอ่าน / สนับสนุน
dot
bulletLact Med.Search-Medication & BF
bulletมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
bulletInternational Lactation Consultant Association:ILCA
bulletIBLCE
dot
BLOG
dot
bulletBirth a Baby BLOG in Thai
bulletBreastfeeding BANGKOK BLOG in English
dot
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

dot
dot
E-Learning
dot
bullet เรียน online-U of Minnesota center of spiritual
bulletเรียน online USAID Global Health E-learning Center
bulletEvidence Based Midwifery
bulletเรียน online กับ มหาวิทยาลัยCornell เรื่อง Nutrition
bulletเรียนonline กับOpen2Study Australia
bulletเรียนOnlne กับ Health e-learning Free
bullet เรียน online-Breastfeeding Basic:
dot
Online Journal
dot
bulletJournal of Neonatal Nursing
bulletMIDIRS/ Midwifert Digest
bulletMidwifery Matter
bulletJournal of Midwifery & Women's Health
bulletBritish Journal of Midwifery
bulletBirth
bulletJournal of Human Lactation
bulletPediatrics
bulletInternational Journal of Childbirth Education
bulletMums Right Podcast
bulletRoyal College of Midwive Magazine
dot
Resource
dot
bulletMidwifery Today
bulletAmerican Academy of Breastfeeding Medicine
bulletThe Rainbow Room
bulletInfant Risk Center
dot
เพื่อนบ้าน
dot


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
BAMBI:A Project of Childbirth&Breastfeeding Foundation of Thailand
Thai Breastfeeding Center
Hale Publishing
Rainbow Room
นมแม่แบบ Happy


Breastfeeding Cafe article

Breastfeeding Cafe Various groups around the U.S. have begun to create breastfeeding cafe's in their own communities.  Inspired by the book, The Breastfeeding Café, they are meeting in public spaces to spread the word that breastfeeding is normal, that nursing mothers don't have to retreat to public bathrooms to feed their children.

One such group is the Adirondack Council for Birthing Women.  Since the summer of 2005, mothers have been meeting monthly in local restaurants that have agreed to host the events.  With a sign in the window declaring "Breastfeeding Welcome Here," it spreads a nursing-friendly message to all.

from:  http://www.adkbirths.com/links.html

The World Health Organization (WHO) has the following recommendations regarding birth**:

 

 • The whole community should be informed about the various procedures in birth care, to enable each woman to choose the type of birth care she prefers.
 • There is no justification in any specific geographic region to have more than 10-15% cesarean births (the current US rate is around 23%)
 • There is no evidence that a cesarean section is required after a previous transverse low segment cesarean section birth. Vaginal deliveries after a cesarean should normally be encouraged wherever emergency surgical capacity is available.
 • There is no evidence that routine electronic fetal monitoring during labor has a positive effect on the outcome of pregnancy.
 • Pregnant women should not be put in a lithotomy (flat on the back) position during labor or delivery. They should be encouraged to walk during labor and each woman must freely decide which position to adopt during delivery.
 • The systematic use of episiotomy (incision to enlarge the vaginal opening) is not justified.
 • Birth should not be induced (started artificially) for convenience and the induction of labor should be reserved for specific medical indications. No geographic region should have rates of induced labor over 10%
 • During delivery, the routine administration of analgesic drugs, that are not specifically required to correct or prevent a complication in delivery, should be avoided.
 • Artificial early rupture of the membranes, as a routine process, is not scientifically justified.
  **Not all the recommendations were listed. Only those that corresponded to the US birth stats were listed. Please visit WHO's website for complete list.

  Want more information?
  www.birthingthefuture.com
  www.choicesinchildbirth.org

  Tell us what you think. How do you feel about your birth experience(s). Let your voice be heard. Give your comments on the contact us page.
Consider these facts on birth.

In the United States...
 

 • 27.6% of women have cesareans*
   
 • 44% of mothers get induced
   
 • 63% of mothers have epidurals
   
 • 93% of mothers have electronic fetal heart monitoring
   
 • 53% of mothers are given synthetic oxytocin to augment (stimulate) labor.
   
 • 52% of mothers are given a bladder catheter
   
 • 85% of mothers are connected to an IV line during labor
   
 • 58% of mothers have a gloved hand inserted into their uterus after birth
   
 • 35% of mothers have an episiotomy
   
 • 74% of mothers who give birth vaginally are on their backs while giving birth. Even though research shows this is the worst position for a woman to be in!
   
 • 58% of mothers with a previous cesarean were denied a VBAC (Vaginal Birth After Cesarean)
   
 • 12% of mothers were permitted to eat during labor
  *source: Centers for Disease Control, 2003

  The figures above (except for cesareans) are taken from the Maternity Center Association's 2002 "Listening to Mothers" survey in collaboration with Harris Interactive (the Harris Poll group). This is the first national U.S. survey of women's childbearing experiences. Information was gathered from 1,583 women having babies between 2000 and 2002.

  This is not what we call 'normal birth' even though these procedures are becoming the 'norm'.

  The US spends the most money on maternal and infant care in the world but has yet to improve its outcomes. Many of the procedures listed above were implemented to do just that but they haven't improved anything. According to the World Health Organization** there are on average 21 other countries in the world whose infant and maternal mortality rates are better than ours. If we would implement the WHO's recommendations we could dramatically cut insurance premiums and the cost of health care! That would amount to between 10 to 15 BILLION dollars saved each year!

  ** Refer to the WHO's website.

 
Breast...Breastfeeding

การเก็บรักษานมแม่ไว้นอกเต้า article
จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มแล้ว
ถ้าไม่ใช้เครื่องปั้มจะบีบน้ำนมอย่างไร?
เวลาจะให้ลูกกินนมที่แช่ไว้ต้องทำอย่างไร?
เก็บน้ำนมได้นานแค่ไหน?
ต้องให้ลูกกินนมแม่นานเท่าไร article
ถ้าต้องไปทำงาน จะเก็บน้ำนมอย่างไร?
ควรเริ่มให้กินนมแม่เมื่อไร? 🤱
🚨 ผู้ใหญ่บอกให้งดของแสลง แล้วของต้องห้ามของแม่ที่ให้นมลูกต้องระวังคืออะไรค่ะ?
น้ำนมน้อยอย่างไรดี 🤱
กลุ้มใจ...น้ำนมไม่ไหลทำอย่างไรดี article
ให้ลูกกินนมแม่ทำอย่างไร article
เรื่องของเต้านมและน้ำนม
อะไรช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนำ้นมแม่ได้สำเร็จ
การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ article
นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่กว่าใคร article
นมแม่ แน่กว่าเป็นไหนๆ
สัปดาห์นมแม่โลก 2554 นมแม่ บอกทั่วทิศ ด้วยจิตอาสา
ลักษณะของน้ำนมแม่
WBW2009 BF in emergency
World Breastfeeding Week 2010 : สัปดาห์นมแม่โลก 2553
เทคนิกการคำนวณนมแม่
เด็กไทยในยุคนมมหาภัย
น้ำนมแม่ปกป้องสายตาเจ้าตัวเล็ก
WBW2009
นมแม่ครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิด
เตรียมหัวนมก่อนคลอด
BPA : คุณภาพหรือมาตราฐานที่ต้องรู้สำหรับขวดนม
Too Much 0r Too Little
baby
กินนมแม่อย่างไรป้องกันภัยจากโรคหวัดสายพันธ์ุใหม่2009 article
เด็กเล็กควรดูแลอย่างไรในภาวะน้ำท่วม
เด็กเกิดมาเพื่อให้โลกนี้งดงามและผาสุก article
สายใยรักนมแม่ cafe :22 พฤศจิกายน2552
อุ้มลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลสายใยรัก article