ReadyPlanet.com
dot
Our Product by SilkLeaf
dot
bulletCatalogue
bulletProducts
dot
บ้านนี้มีอะไร
dot
bulletBreastfeeding/Baby
bulletBaby Wearing/Baby Sling
bulletBe Happy-Food/Herb
bulletBusy Busy please relax
bulletPregnancy/Birth/Mamy
bulletProfessional
bulletประชุม สัมมนา
bulletแนะนำหนังสือ
dot
อยากรู้ต้องอ่าน / สนับสนุน
dot
bulletLact Med.Search-Medication & BF
bulletมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
bulletInternational Lactation Consultant Association:ILCA
bulletIBLCE
dot
BLOG
dot
bulletBirth a Baby BLOG in Thai
bulletBreastfeeding BANGKOK BLOG in English
dot
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

dot
dot
E-Learning
dot
bullet เรียน online-U of Minnesota center of spiritual
bulletเรียน online USAID Global Health E-learning Center
bulletเรียน online กับ มหาวิทยาลัยCornell เรื่อง Nutrition
bulletเรียนonline กับOpen2Study Australia
bulletเรียนOnlne กับ Health e-learning Free
bulletเรียนonline Gold Lactation Conferences
dot
Online Journal
dot
bulletJournal of Neonatal Nursing
bulletMIDIRS/ Midwifert Digest
bulletJournal of Midwifery & Women's Health
bulletBritish Journal of Midwifery
bulletWomen and Birth Journal
bulletJournal of Human Lactation
bulletPediatrics
bulletThe Royal College of Midwives:RCM publication
bulletBirth Journal
dot
Resource
dot
bulletMidwifery Today
bulletAmerican Academy of Breastfeeding Medicine
bulletThe Rainbow Room
bulletInfant Risk Center
dot
เพื่อนบ้าน
dot


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
BAMBI:A Project of Childbirth&Breastfeeding Foundation of Thailand
Thai Breastfeeding Center
Hale Publishing
Rainbow Room
นมแม่แบบ Happy


กินนมแม่อย่างไรป้องกันภัยจากโรคหวัดสายพันธ์ุใหม่2009 article

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่อเริ่มระบาดได้สร้าง ความกังวลใจให้กับมวลมนุษยโลก เป้นอย่างมาก

ณ ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่า โรคนี้ในผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง อาการไม่ได้รุนแรงมาก ใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดเป็นประจำทุกปี

อัตราตายก็ใกล้เคียงกัน คือประมาณ ร้อยละ 0.1-0.2 หมายความว่าถ้ามีผู้ป่วย จำนวน 1000 คน มีโอกาสเสียชีวิต 1-2 คน

โดยพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตมักเป็นคนที่มีหรืออยู่ในระยะที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงคือ

•        เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

•        ผู้สูงอายุ อายมากกว่า 65 ปี 

•        หญิงตั้งครรภ์

•        ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ

•        ผู้มีโรคประจำตัว(: โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร้ง เอดส์ ฯลฯ)

•        ผู้ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานาน  

ดูแลทารกและเด็กเล็กๆ อย่างไรเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ  

1.   รู้จักเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

            เชื้อไวรัส         อยู่ใน เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เชื้อ

        เมื่อติดโรคแล้ว  มักจะมีอาการภายใน 1-3 วัน

             คนเป็นโรคจะแพร่เชื้อได้ ในระยะ 1 วันก่อนมีอาการจนถึง 7 วันหลังวันเริ่มป่วย

             เชื้อมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าใด  ยังไม่มีคำตอบคาดว่าเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่อื่นๆ คือ

                        - อุณหภูมิห้อง ไม่กี่วินาทีจนถึง 2-3 วัน 

                        - มีผู้ทำการศึกษา-สวิสเซอร์แลนด์  ป้ายน้ำมูกที่มีเชื้อบนธนบัตร พบเชื้อ อยู่ได้นานถึง 17 วัน (ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพอากาศที่หนาว)

     ดังนั้นถ้าคนที่เป็นโรคป้ายน้ำมูก ขากเสมหะไว้ที่ใด แล้วลูกเราไปสัมผัส ก็ จะทำให้เสี่ยง    ต่อการติดเชื้อ

            อาการ ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่   เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหากมีอาการ รุนแรงจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรง หอบ หายใจลำบาก 

2.   เรื่อง ต้องหมั่นปฏิบัติ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่  

            1 กินร้อน

            2 ช้อนกลาง

            3 ล้างมือ

            4 ใส่หน้ากาก

            5 ไม่แออัด

            6 ปัดกวาดเช็ดถู

            7 ป่วยไม่มากให้อยู่กับบ้านและ ให้ความสำคัญกับ การกินอาหารครบถ้วน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

3.    ประเด็นย้ำ ปลูกฝัง สำหรับเด็ก เพื่อให้เป็นนิสัย

•        มือสะอาดก่อนจับหน้า มือสะอาดก่อนเข้าปาก เช่น

-         ไม่เอาของสกปรกเข้าปาก

-         หมั่นล้างมือ

•                หมั่นล้างของเล่นเด็กให้สะอาด

•                ไม่ไอ จามรดกัน

•                ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ไม่กินน้ำปนแก้ว ปนหลอด

พ่อแม่ ต้องทำเป็นตัวอย่างสอดแทรกในการเล่าเรื่อง เล่านิทาน  

4.   ให้ลูกกินนมแม่ ในระยะมีการระบาดของโลก ควรทำอย่างไร  โดยธรรมชาติ

•        เมื่อแม่ติดเชื้อใด แม่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้น

•        ในน้ำนมแม่ จะมี

ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้น (specific antibody) 

สารช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอื่นๆ (immune boosting substance)

 สารต้านเชื้อไวรัสต่างๆ (anti virus substance)

•        ภูมิคุ้มกันและสารต่างๆ จะถูกส่งสู่น้ำนมแม่ เมื่อลูกกินนมแม่ก็จะได้รับไปด้วย  

•        เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่จะช่วยปกป้องเด็ก เนื่องจากในเด็กอายุน้อยกว่า  2 ปี

ระบบภูมิคุ้มกันยังเจริญไม่เต็มที่

           แม่ลูกยังไม่ป่วย

•        ให้ลูกยังคงกินนมแม่ต่อไป

    

เนื่องจากพบว่า เชื้อไม่ได้ติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก ในระยะระบาดของไข้หวัดใหญ่ธรรมดาในทุกปี ไม่พบ

 

ปัญหาลูกติดโรคไข้หวัดใหญ่ผ่าน   น้ำนมแม่  เช่นเดียวกับการโรคไข้ชิกุนคุนยา พบว่าน้ำนมของแม่ที่มีอาการไข้ มีเชื้อ   ไวรัสใน

 

กระแสเลือด แต่ตรวจไม่พบเชื้อโรคในน้ำนมแม่  ยกเว้น โรคเอดส์ ที่เชื้อสามารถติดต่อทางน้ำนมแม่ได้ จึงห้ามไม่ให้ลุกกินนมแม่

         ถ้าแม่ป่วย

•          เวลาที่แม่มีอาการ ลูกมักได้รับเชื้อ หรือติดโรคไปแล้ว 

•        ตัวแม่ก็จะมีภูมิคุ้มกัน   น้ำนมแม่ก็จะมีภูมิคุ้มกัน

•        เมื่อให้ลูกกินนมแม่ ลูกก็จะได้น้ำนมที่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยให้ไม่เป็นโรค หรือถ้าเป็นก็ไม่รุนแรง

•        ควรให้ลูกดูดนมแม่บ่อยๆจะได้รับภูมิคุ้มกันมากขึ้น

•        แม่ป้องกันการไอ จามรดหน้าลูก ใส่ผ้าปิดปาก ระหว่างให้นมลูก ละหมั่นล้างมือ

 แม่ป่วยมาก ไอมาก

•        กังวลใจมากว่าลูกจะติด 

•        แยกแม่กับลูกได้ แต่ยังควรให้นมลูกโดย

- บีบน้ำนมแม่ ป้อนลูก

- บีบออกบ่อยๆ คงวงจรสร้างน้ำนมไว้

 - แม่กินยาต้านไวรัส Tamiflu ก็ยังให้นมลูกได้

 การใช้หน้ากาก ( mask) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 ข้อมูลพบว่า

     จาม   ละอองน้ำมูกจะมีความเร็วประมาณ   50 เมตร ต่อวินาที

      ไอ                                                          10 เมตร ต่อวินาที

       หายใจธรรมดา                                       1 เมตรต่อวินาที 

ดังนั้นการป้องกันทั่วไป อยู่ในที่ที่มีโอกาสรับเชื้อจากการหายใจรดกัน หรือไอ จาม ควรใส่หน้ากาก โดยใช้หน้ากากแบบที่แพทย์

ผ่าตัดใช้ หรือหน้ากากผ้าใช้ผ้าบางๆเย็บซ้อนกัน 2-3 ชั้นให้ใส่ครอบบริเวณ จมูก ปาก และคางผูกสายรัดให้พอดี   ไม่เอามือจับ

หน้ากาก ถ้าจับต้องล้างมือ

        ถ้าใช้แบบ ใช้แล้วทิ้ง ใส่แต่ละอันไม่เกิน 1 วัน

        ถ้าใช้แบบผ้า เวลาถอด ต้องหาถุงใส่แล้วนำไปซักทำความสะอาดระมัดระวังมือ ไม่ไปสัมผัสบริเวณด้าน หน้า หน้ากาก

 หน้ากากพิเศษที่เรียกว่า N 95 ใช้เฉพาะกรณีที่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ เช่นในการให้การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ควร

มาใช้ใน การป้องกันในที่สาธารณะ

 

อ้างอิง

แนวทางปกิบัติ ในการดูแลรักษา โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสุข

http://www.moph.go.th/index.php

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/peri-post-settings.htm

Breastfeeding / Swine Flu Recommendations for Physicians from the Academy of Breastfeeding  Medicine May 12, 2009

 

www.bfmed.org

How far droplets can move in indoor environments--revisiting the Wells evaporation-falling curve. - Xie X - Indoor Air - 01-JUN-2007; 17(3): 211-25 MEDLINE is the source for the citation and abstract of this record )

 

 
Breast...Breastfeeding

เจ็บหัวนม หัวนมแตก ควรให้ลูกกอนนมต่อไหม?
หากหัวนมเป็นแผลจนเลือดออกหรือแผลเป็นหนองสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ไหม?
แม่ป่วยหรือต้องอยู่ในระหว่างการรักษาต้องหยุดให้นมไหม?
ไม่ทันได้เตรียมเต้านม เตรียมตัวตอนท้องจะให้นมลูกได้ไหม?
กินยาแก้แพ้ส่งผลต่อน้ำนมไหมคะ ?!
เต้านมเล็กจะเต้านมเล็กจะมีน้ำนมพอให้ลูกกินไหม
ขนาดหน้าอกไม่เท่ากัน เพราะให้ลูกดูดนมข้างเดียว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำนมเสียต้องทิ้ง?
วิธีสังเกตดูสีน้ำนมแม่
การเก็บรักษานมแม่ไว้นอกเต้า article
จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มแล้ว
ถ้าไม่ใช้เครื่องปั้มจะบีบน้ำนมอย่างไร?
เวลาจะให้ลูกกินนมที่แช่ไว้ต้องทำอย่างไร?
เก็บน้ำนมได้นานแค่ไหน?
ต้องให้ลูกกินนมแม่นานเท่าไร article
ถ้าต้องไปทำงาน จะเก็บน้ำนมอย่างไร?
ควรเริ่มให้กินนมแม่เมื่อไร? 🤱
🚨 ผู้ใหญ่บอกให้งดของแสลง แล้วของต้องห้ามของแม่ที่ให้นมลูกต้องระวังคืออะไรค่ะ?
น้ำนมน้อยอย่างไรดี 🤱
กลุ้มใจ...น้ำนมไม่ไหลทำอย่างไรดี article
Breastfeeding Cafe article
ให้ลูกกินนมแม่ทำอย่างไร article
เรื่องของเต้านมและน้ำนม
อะไรช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนำ้นมแม่ได้สำเร็จ
การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ article
นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่กว่าใคร article
นมแม่ แน่กว่าเป็นไหนๆ
สัปดาห์นมแม่โลก 2554 นมแม่ บอกทั่วทิศ ด้วยจิตอาสา
ลักษณะของน้ำนมแม่
WBW2009 BF in emergency
World Breastfeeding Week 2010 : สัปดาห์นมแม่โลก 2553
เทคนิกการคำนวณนมแม่
เด็กไทยในยุคนมมหาภัย
น้ำนมแม่ปกป้องสายตาเจ้าตัวเล็ก
WBW2009
นมแม่ครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิด
เตรียมหัวนมก่อนคลอด
BPA : คุณภาพหรือมาตราฐานที่ต้องรู้สำหรับขวดนม
Too Much 0r Too Little
baby
เด็กเล็กควรดูแลอย่างไรในภาวะน้ำท่วม
เด็กเกิดมาเพื่อให้โลกนี้งดงามและผาสุก article
สายใยรักนมแม่ cafe :22 พฤศจิกายน2552
อุ้มลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลสายใยรัก article